Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos

Jasprina Kremers (Stichting Probos) & Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland/WUR)

Ook al is bekend dat het veerkrachtig maken van bossen tegen klimaatverandering en het verhogen van de productiviteit van bos belangrijke onderdelen van klimaatslim bosbeheer zijn, is er nog weinig kennis over droogtetolerantie van gangbare boomsoorten.
Ook is van verschillende minder bekende soorten onbekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn, en of er plantmateriaal van deze herkomsten beschikbaar is.
Jasprina Kremers, adviseur bij Probos, en Paul Copini, onderzoeker bij CGN/WUR, gaan in op de kennis over en beschikbaarheid van minder bekende klimaatslimme boomsoorten. Ook nemen ze je mee in de resultaten uit langlopende herkomstproeven naar gangbare boomsoorten wat betreft droogtetolerantie en productiviteit.

11:00 – 11:30 uur; parallelsessie