Effecten van droogte naar te grote hoogte?

Hoe in te spelen op droogte-effecten bij beheer en inrichting van natuurgebieden

Uko Vegter (Het Drentse Landschap)

De afgelopen drie jaren kenden perioden van extreme warmte en droogte. De effecten op de diverse ecosystemen zoals bossen, heide, beekdalgraslanden, hoog- en laagveenmoerassen worden steeds meer zichtbaar. Zo wordt het risico en voorkomen van natuurbranden steeds groter. Daarnaast levert verminderde beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater problemen. Wat kunnen we doen om, naast aanpak bij de bron, in de nabije toekomst de effecten van droogte te verminderen? Kan herstel van watersystemen verlichting geven? In dit verhaal wordt getracht vanuit enkele voorbeelden uit de Drentse praktijk (evaluatie brand Doldersummerveld, systeemherstel beekdalen) enig licht op deze ‘brandende’ vragen te laten schijnen.

11:30 – 12:00 uur; plenaire presentatie