De Bossenstrategie: een sneak preview

Rob Messelink (provincie Overijssel)

Rob Messelink, IPO projectleider van de landelijke Bossenstrategie namens de provincies, gaat in op de hoofdlijnen van de landelijke Bossenstrategie.

10:05 – 10:30 uur; plenaire presentatie