Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap

Gerrit-Jan van Herwaarden
(Landschappen NL)

Momenteel worden wensen en ambities voor de invulling van een ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’ vanuit een aantal partijen verenigd onder het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. “Naar 10% groene dooradering in het hele Nederlandse cultuurlandschap”, is één van de ambities.
Er zijn al eerste ideeën voor de praktische implementatie van een dergelijk plan, dat nog volop in ontwikkeling is. Gerrit-Jan van Herwaarden, senior beleidsmedewerker bij Landschappen NL,  gaat in op de kansen voor de aanleg van (houtige) landschapselementen in het cultuurlandschap, die het landschap zullen versterken. Het gaat dan met name om opgaande houtige elementen, zoals houtwallen, singels, hagen en heggen. Dit alles tegen de achtergrond van de Bossenstrategie en met links naar agroforestry.

11:00 -11:30 uur; parallelsessie