Op de bres voor bestuivers

20 september 2017

Wist u dat… maar liefst tachtig procent van de planten in de natuur en openbaar groen wordt bestoven door insecten?

Bestuivers zijn dus enorm belangrijk voor onze biodiversiteit! Dat wilde bijen en honingbijen onder druk staan is inmiddels geen nieuws meer. LandschappenNL gaat samen met o.a. de Vlinderstichting, provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties aan de slag met de aanleg van een structuur van voedsel en nestgelegenheden: de Wilde Bijenlinie.

Als groenbeheerder kunt u zelf ook veel voor bestuivers doen. Want met uitgekiend maaibeheer, sinusbeheer, garandeert u een seizoen lang voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Gefaseerd maaien kennen we allemaal en we weten ook dat randen niet te recht hoeven te zijn, maar wat is nu het speciale van sinusbeheer? Hoe voer je dat uit en wat is het resultaat? Kars Veling van de Vlinderstichting licht deze beheermaatregel toe om meer leefruimte te creëren voor bijen, vlinders en andere bestuivers.