Het zit er weer op: Bedankt voor jullie deelname en geduld!

24 september 2021

Een stroeve start, met een redirect, en daardoor een vertraagd en af en toe minder soepel lopend programma. Desalniettemin waren er veel mensen die bleven kijken naar de verschillende presentaties. En uiteindelijk konden alle programma-onderdelen, met uitzondering van de quiz, doorgaan.

We willen iedereen bedanken voor het kijken en vooral voor jullie geduld.
En uiteraard bedanken we alle sprekers, die zo flexibel waren dat ze hun presentatie op een later tijdstip wilden geven.

Presentaties terugkijken

Er staan al een aantal presentaties (in pdf) en videopresentaties op de Terugblik-pagina. Deze pagina wordt nog aangevuld.

In het Vakblad Natuur Bos Landschap (september 2021, download), met themadeel Beheerdersdag, lees je een artikel van Glenn Lelieveld over nieuwe zoogdieren en een artikel van André Wijnstra over de beschikbaarheid van plantsoen.

Rest ons nog jullie een goed weekend te wensen, en hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer in levende lijve!