Digitale Beheerdersdag – programma vrijwel rond

20 augustus 2020

We zijn druk bezig met de voorbereidingen en het programma van de digitale Beheerdersdag op vrijdagochtend 25 september. Ook voor deze online editie hebben we mooie bijdragen op het programma, waar we nu al naar uitkijken!

  • Zo gaat Rob Messelink (provincie Overijssel) in op de hoofdlijnen van de landelijke Bossenstrategie.
  • Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) zal iets vertellen over (duurzame) pacht, onder de noemer: Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
  • Wouter Delforterie (Bosgroepen) geeft uitgangspunten en praktische handvatten voor klimaatslim bosbeheer.
  • Jasprina Kremers (Stichting Probos) & Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland/WUR) gaan in op klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos.
  • Jakob leidekker (Het Nationale Park De Hoge Veluwe) vertelt over de relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen.
  • Gerrit-Jan van Herwaarden (LandschappenNL) gaat in op het ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’; kansen voor de aanleg van (houtige) landschapselementen in het cultuurlandschap, die het landschap zullen versterken.
  • Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) en Jeannet Hulshof (Wolf-Fencing) delen hun kennis en ervaring, opgedaan met de eerste roedel wolven op de Noord Veluwe. Wat kun of moet je doen om dit streng beschermde dier een plek te geven in onze natuur, waarbij ook rekening moet worden gehouden met recreatie en toerisme?
  • Uko Vegter (Het Drentse Landschap) gaat in op het actuele thema droogte, en hoe in te spelen op droogte-effecten bij beheer en inrichting van natuurgebieden.

De ochtend wordt ingeleid door Hank Bartelink (LandschappenNL).
We sluiten deze digitale editie af met De Grote Online BeheerdersdagQuiz.
Niet te missen dus!

Wat kun je verwachten?

We bieden een kort digitaal programma (max. 2.5 uur) aan in de vorm van een webinar. Met interessante en actuele presentaties, eventueel nog met aanvullende filmpjes. Naast het plenaire programma kun je in een paar rondes ook nog kiezen uit een aantal lezingen op thema. Webinars lenen zich niet voor langdurige presentaties of ingewikkelde discussies. Al zal er zeker ruimte zijn voor vragen, via de live-chatfunctie. Ons doel is jullie bij te (laten) praten over een paar van de meest actuele ontwikkelingen in het bos- en natuurbeheer.

In de week van 25 augustus volgt meer informatie over de aanmeldprocedure.
Het (voorlopige) programma vind je hier.

Save the date: vrijdagochtend 25 september: Digitale Beheerdersdag!