Beleid versus beheerpraktijk: casus gezocht voor workshop LNV

30 augustus 2022

Waar schuurt jouw beheerpraktijk met landelijk beleid? Stuur je casus in!
Donné Slangen, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV, is op 23 september te gast op de Beheerdersdag. Hij gaat die dag, als onderdeel van één van de workshops, in gesprek met beheerders over casussen uit de praktijk.

Wat zoeken we?

Een voorbeeld uit de praktijk waar natuurbeheer en beleid botsen met elkaar. Het wordt vooral interessant als deze casus herkenbaar is voor veel bos- en natuurbeheerders.

Hoe stuur je in?

Stuur uiterlijk 16 september een mail naar info@beheerdersdag.nl o.v.v. ‘Casus LNV’. In je mail:

  • Je naam en functie
  • Om welk gebied het gaat
  • Zo concreet mogelijk de casus: wat is er aan de hand? Welke gevolgen heeft dit? Wat zou je nodig hebben van LNV?

Vervolg

Wordt jouw casus geselecteerd, dan hoor je dat vóór 23 september. We vragen je dan om deze zelf toe te lichten tijdens de betreffende workshop in ronde 2 (11:45-12:30 uur). Deze workshop is één van de ruim 30 verschillende presentaties en workshops op de Beheerdersdag. Het programma vind je op: beheerdersdag.nl/programma.