Beheerdersdag 2021 (online editie): meld je nu aan!

26 augustus 2021

Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout? Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer(hond), goudjakhals en wolf? Op 24 september vindt de 13e editie van de Beheerdersdag plaats: een digitale kennisochtend deze keer, vol actualiteit voor beheerders van bos, natuur en landschap. We vertellen je graag wat er precies op het programma staat. Vanaf vandaag kun je je ook aanmelden.

De digitale Beheerdersdag is op vrijdagochtend 24 september, van 10:00 – 13:00 uur, en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website Beheerdersdag.nl. Je kunt je vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op je telefoon. Alle presentaties zijn later terug te kijken via YouTube.

Meld je aan!

Deelnemen is gratis. Je kunt je aanmelden via de aanmeldpagina. We mailen je dan voorafgaand aan de ochtend meer informatie over het programma, de locatie van de livestreams en een instructie om vragen te stellen aan de sprekers.
Na aanmelden krijg je ook de optie om een vrijwillige bijdrage (á €10,00) te geven, als tegemoetkoming in de kosten voor inzetten apparatuur, technici, etc. Dit is vrijblijvend. We kunnen geen factuur voor deze vrijwillige bijdrage opmaken en/of toesturen.

Op het programma

Wat staat er precies op het programma? Acht inhoudelijke onderwerpen komen aan bod; hieronder een beknopte weergave. Vera Dalm (VBNE) opent de ochtend en is dagvoorzitter. We sluiten de ochtend weer af met de Beheerdersdag Quiz.

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk 
Bart Krol voelt Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) aan de tand over de haalbaarheid van en de mogelijkheden die de Bossenstrategie biedt voor eigenaren en beheerders.

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging) vertelt over de spagaat tussen ecologie, maatschappij en het juridische verhaal bij de komst van nieuwe soorten zoals wolf, goudjakhals, wasbeer en wasbeerhond in Nederland.

Hebben we genoeg plantsoen?
Welke soorten plantsoen zijn populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? Andre Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt.

De toekomst van houtbouw
Eric de Munck
(Centrum Hout) vertelt over houtbouw: wat is nodig om deze manier van bouwen een vlucht te geven? En hoe zorgen we als bosbeheerders voor voldoende geschikt hout?

Kansen in overgangsgebieden
Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we verder kijken dan de grenzen van de natuurgebieden. Vaak gaat het om boerenland. Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
Anthonie Stip
(Vlinderstichting) laat zien hoe je samen met boeren kunt zorgen voor meer biodiversiteit in agrarisch gebied: van aangepast maaibeheer tot gezamenlijke vlindertellingen.

Natuurbrandbeheersing in een veranderend klimaat
Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

Van zandbak naar levend strand (Het Groene Strand)
Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek terug geven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen.

Hou deze website in de gaten voor actuele informatie en het exacte programma!